EdingsSchaakbord

EdingsSchaakbord

Edings Schaakbord

Blog voor schakers aangesloten bij Echiquier Enghiennois-Edings Schaakbord.

Henegouws interscholentoernooi van zaterdag 21 januari 2017

AdminPosted by Lucien Mon, January 23, 2017 13:37:07
Groot succes : 20 ploegen en 80 spelers, mede dankzij Willy Lefebvre (naast Frédéric Duquène op de foto), opleider, scheidsrechter en medestichter van het Edings Schaakbord.