EdingsSchaakbord

EdingsSchaakbord

Edings Schaakbord

Blog voor schakers aangesloten bij Echiquier Enghiennois-Edings Schaakbord.

Morgen zaterdag 23 januari - Provinciale finale schoolschaken

AdminPosted by Lucien Fri, January 22, 2016 17:55:52
Morgen vanaf 12.30 uur is er een groot schaakfeest in het Instituut Albert I. Het instituut richt de provinciale (Henegouwse) finale schoolschaken 2016 in. Er zullen enthousiaste matchen plaatshebben tussen ploegen van vier spelers uit Henegouwse scholen. Het Edings Schaakbord zal er uiteraard bijzijn.